Dagor d.o.o.

 

geodetske usluge

od izlaska na teren do izrade elaborata

Geodetski radovi i usluge

Više o uslugama možete pronaći ovdje.

Kontakt

Ured Klanjec

Direktor: Gordan Glas

Adresa: Trg Mira 11, Klanjec

Kontakt: 049 551 000, 091 503 17 55

E-mail: gordan@dagor.hr

Ured Zagreb

Direktor: Damir Mirković

Adresa: Klanječka ulica 37A, Zagreb

Kontakt: 01 3645 235, 091 655 45 42

E-mail: damir@dagor.hrO nama

Osnivači: Damir Mirković, Gordan Glas

Početak

Dagor d.o.o. za intelektualne usluge i trgovinu osnovan je 10. studenog 1993. godine sa sjedištem u Klanjcu te je u 100% privatnom vlasništvu. Poduzeće je nastalo izdvajanjem iz poduzeća Cadcom d.o.o. kao dio koji se pretežito bavi katastrom vodova i inženjereskom geodezijom. Zbog blizine investitora u poslu, poduzeće se seli u Zagreb na adresu Klanječka ulica 37A gdje se i sada nalazi.

Kroz povijest

Nakon duljeg vremena uspješnog rada na snimanju za potrebe katastra vodova, ponovo se udružujemo sa poduzećima Cadcom d.o.o. i Gisman d.o.o. pod imenom Galileo geo sustavi kako bi zajednički izlazili na natječaje vezane za nove izmjere koje je raspisala Svjetska banka. Po dovršetku izmjera ponovo poslujemo samostalno. Godine 2007. otvaramo ured u Klanjcu na adresi Trg Mira 11 koji je ujedno i sjedište poduzeća.

Usluge

Primarna djelatnost poduzeća je obavljanje geodetskih usluga (više pod linkom Usluge), no između ostalog poduzeće se bavi i arhitekturom te izradom web stranica te trgovinom. Važno je napomenuti da poduzeće ima sve potrebne licence te ovlaštenja za obavljanje navedenih poslova.Geodetske usluge

Cijene su okvirne i mogu se razlikovati od navedenih ukoliko ima puno stranaka u postupku


Vlasništvo nad nekretninom osim prava, donosi i neke obveze. Od vlasnika nekretnine - zemljišta se očekuje da zna gdje su granice njegove čestice. Ukoliko ne zna, od geodetskog stručnjaka može zatražiti da mu na terenu pokaže gdje prolaze međne linije njegove čestice.

Ovaj postupak je najvažniji prilikom prodaje ili kupnje zemljišta, jer su česti slučajevi gdje kupac prilikom kupnje kupuje zemljište određene kvadrature, a nakon izmjere se ustanovi da je na terenu stanje sasvim drugačije – u većini slučajeva kvadrata ima manje nego se mislilo.

Cijena: od 280,00 €

- Svi susjedi moraju biti obavješteni i moraju se složiti s obilježenim međama.

Geodetski snimak grafički je prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata te njihovog međusobnog odnosa s preklopom na katastarski plan.

Geodetski snimak, ovisno o namjeni, može imati i visinsku konfiguraciju terena, koja se naznačava kotama i slojnicama. Kote su točke terena sa pridruženom visinom. Slojnice su linije koje spajaju mjesta iste visine.

Cijena: od 500,00 €

Iskolčenje građevina je geodetska usluga koja uključuje prijenos dimenzija, položaja točaka i visina građevina definiranih arhitektonskim projektom na teren. Nakon iskolčenja, potrebno je napraviti elaborat iskolčenja – što je po zakonu obveza prije gradnje. Investitor zgrade dužan je najkasnije do dana početka radova imati pravomoćan akt na temelju kojeg se stječe pravo građenja (rješenje o uvjetima građenja, građevinsku dozvolu ili potvrdu glavnog projekta – ovisno o veličini zgrade) te elaborat iskolčenja građevine.

Cijena: od 500,00 €

- Rješenje o odobrenju gradnje ili građ. dozvola ili neki drugi dokument o odobrenju građenja, glavni projekt.

Evidentiranje građevina je postupak kojim se građevine evidentiraju u katastru i u zemljišnoj knjizi. Svaki vlasnik izgrađene nekretnine ima zakonsku obvezu evidentirati građevine u katastru i zemljišnoj knjizi.

Građevine je važno evidentirati iz slijedećih razloga: rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, kupnje ili prodaje nekretnina, legaliziranja građevina, etažiranja građevina, hipoteke.

Cijena: 600,00 €
Svaki slijedeći građevina je dodatnih: 30,00 €

Potrebni dokumenti:

- Uporabna dozvola ili neki drugi dokument o uporabi građevine.

Dioba ili spajanje katastarskih čestica je postupak kojim se vrši promjena oblika i površine parcele u katastru i zemljišnoj knjizi. Uglavnom se jedna katastarska dijeli na više njih ili se više čestica spaja u jednu. Parcelacija se provodi pomoću geodetskog elaborata, koji izrađuje ovlaštena geodetska tvrtka.

Osnovna parcelacija je razdvajanje čestice na dva dijela ili spajanje dviju u jednu česticu.

Cijena: 900,00 €
Svaka slijedeća čestica je dodatnih: 30,00 €


Potrebni dokumenti:

Lokacijska dozvola ili rješenje o utvrđ. građ. čestice (ako je čestica u građevinskom području).

Zasad Državna geodetska uprava ne dozvoljava diobu čestica izvan građevinske zone na manje čestice od 1 ha (10.000 m2), iako su čestice koje se dijele manje od 10.000 m2 (informirati se u nadležnom katastarskom uredu).

Članak 83., stavak 4 Zakona o poljoprivrednom zemljištu:

Poljoprivredno zemljište izvan građevinskog područja ne može se geodetskim elaboratima dijeliti na katastarsku česticu površine manje od 1 ha, osim u slučaju izdvajanja poljoprivrednog zemljišta radi izgradnje infrastrukturnih i drugih građevina određenih propisom kojim se uređuje prostorno uređenje i osim u slučaju nasljeđivanja.Uprava

Tvrtka se nalazi 100% u privatnom vlasništvu

Damir Mirković

Damir Mirković

Direktor, suvlasništvo: 50%

Mobitel: 091 655 45 42

Telefon: 01 - 3645 235

Fax: 01 - 3668 952

E-mail: damir@dagor.hr

Gordan Glas

Gordan Glas

Direktor, suvlasništvo: 50%

Mobitel: 091 503 17 55

Telefon: 049 - 551 000

Fax: 049 - 551 000

E-mail: gordan@dagor.hrKontakt

Slobodno nas kontaktirajte u bilo koje doba na mail adresu.Gdje smo?

Ured: Trg Mira 11, Klanjec || Ured: Klanječka ulica 37A, Zagreb